ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ЗА 2018

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________________

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

 

Кметът на община Сандански

О Б Я В Я В А

 

         Публично обсъждане проекта на бюджет на община Сандански за 2018 година.

Обсъждането ще се проведе на 03.01.2018 г. (сряда) от 16,00 часа до 18,00 часа  в заседателната зала на Общински съвет – Сандански, намираща се на бул. “Свобода” № 14.

 

 

 


гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg