Обявление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

  • Обявление и Решение №517/20.07.2018 г. на Министерски съвет на Република България, ведно с приложение към т.1 от него, за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Струма” Лот 3.3 с обхват от км 397+600 в землището на гр. Кресна и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево и с обхват от км.397+600 до км. 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (E79) при км. 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (E79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница” на територията на община Кресна, община Струмяни и община Сандански и за изменение на Решение №86 на Министерския съвет от 2016 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Струма” Лот 3.3 .

    Може да изтеглите от ТУК

  • Землище: с.Плоски, гр.Сандански,с.Дамяница