Обявление за постъпил проект за санитарно-охранителна зона около КЕИ „Али ботуш“, с. Голешево

Обявление с изх. № 92 00-5/05.01.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК