Обявление за постъпил Проект за санитарно-охранителни зони на водоизточник „Студената вода“, с. Ковачево

Обявление № 9200 -896/ 05.12.2017 г.  може да изтеглите ТУК