Във връзка с взето решение на Общински съвет – Сандански относно учредяване на сдружение с нестопанска цел

Във връзка с взето решение на Общински съвет – Сандански относно учредяване на сдружение с нестопанска цел – „Общински футболен клуб“, Община Сандански организира учредително събрание на общински футболен клуб на 20.11.2012г. /вторник/ от 17 часа в Залата на Общински съвет.

Събранието е открито за всички заинтересовани лица.