Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година.

Приложение №1 към Заповед № РД629/27.07.2018 г.