Обявление с Изх. №92 00-608/28.07.2017 г. за постъпили проекти за санитарно-охранителни зони на каптиран извор водоизточници…

Може да изтеглите от ТУК.