Обявление на основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК за одобряване на ПУП в м. „Поручик Минков“, с. Плоски

Съобщение с изх. № 9200-384/01.07.2019 г. може да бъде изтеглено ТУК.