Обявление за постъпил проект за санитарно-охранителни зони на речно водохващане „Мочура“, с. Сугарево

Съобщение с изх. № 9200-174/22.03.2018 г. може да изтеглите ТУК.