Обявление за постъпил проект за санитарно-охранителни зони на подземно водохващане „Мочура“, с. Сугарево

Обявление с изх. № 92 00-86/13.02.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК