Обявление за постъпил Проект за санитарно – охранителни зони на водоизточник „Арнаут дере“, с. Плоски

Обявление с изх. № 92 00-854 може да бъде изтеглено ТУК