Обявление за постъпил Проект за санитарно-охранителни зони на водоизточник „Шашка река“, с. Плоски

Обявление с изх. № 92 00-810/01.11.2017 г. може да бъде изтеглен ТУК.