Обявление за начало на гроздобер в Катунски район, община Сандански

Кметство село Катунци обявява начало на гроздобера в Катунски регион, Лехово, Петрово на следните сортове: Широка мелнишка лоза, Мерло, Каберне и Мелник 55.