Обявление във връзка с изработване на План на новообразуваните имоти

Обявление с изх. № 9200-814/29.11.2018 г. може да бъде изтеглен ТУК.