Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Благоевград

Списъкът с допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Благоевград се публикува на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за съдебната власт и по искане вх. № 848/15.08.2017 г. на Председателя на Временната комисия за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Благоевград – г-н Георги Батев.

Списък: