Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на Археолохически музей – гр. Сандански, община Сандански

Протокол № 1/ 15.09.2017 г. може да бъде изтеглен ТУК