Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Старши юрисконсулт“

Протокол № 1/06.12.2017 г. може да бъде изтеглен ТУК