Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността гл. експерт „Административно производство“

Протоколът е сканиран и може да бъде изтеглено по-долу.

Протокол № 1/ 09.11.2016 г.