Извлечение от Протокол № 4/ 29.11.2016 г. за провеждане на интервю и окончателни резултати за длъжността гл. експерт „Административно производство“

Извлечението от протокола е сканирано и може да бъде изтеглено ТУК