Извлечение от Протокол № 4/ 28.09.2016 г. за определяне на окончателните резултати за длъжността Началник отдел „Гражданско състояние и регистрация“

Протоколът е сканира и може да бъде изтеглен ТУК