Извлечение от Протокол № 3/17.03.2017 г. за резултатите от проведен тест за длъжността ст. юрисконсулт в Дирекция „УТИ“, община Сандански

Извлечението от протокола е сканиран и може да бъде изтеглен като кликнете ТУК