Извлечение от Протокол № 3/ 26.09.2016 г. за резултатите от проведения тест за длъжността Началник отдел „Гражданско състояние и регистрация“

Протоколът е сканиран и може да бъде изтеглен ТУК