Извлечение от Протокол № 3/ 23.11.2016 г. за резултатите от проведен тест за длъжността гл. експерт „Административно производство“

Извлечението от протокола е сканирано и може да бъде изтеглено ТУК.