Извлечение от Протокол № 4/20.03.2017 г. за окончателните резултати за длъжността ст. юрисконсулт в Дирекция „УТИ“, община Сандански

Извлечение от Протокол №4/20.03.2017 г. може да бъде изтеглено ТУК