Извлечение от Протокол от проведен тест за длъжността директор на Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело““

Извлечение от Протокол № 3/17.10.2017 г. може да бъде изтеглен ТУК.