Извлечение от протокол за резултатите за длъжността старши юрисконсулт – Специализирана администрация

Извлечение от Протокол № 3/19.12.2017 г. може да бъде изтеглен ТУК