Извлечение от протокол за окончателните резултати за длъжността старши юрисконсулт – Специализирана администрация

Извлечение от Протокол № 4/19.12.2017 г. може да изтеглите ТУК