Извлечение от Протокол за окончателните резултати от проведен конкурс за Директор на ДГ „Радост“

Препис-извлечение на Протокол № 2/26.08.2019 г. за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността Директор на Детска градина „Радост“, гр. Сандански, ул. „Солунска“ № 35 може да бъде изтеглен ТУК.