Извлечение от Протокол за конкурс за длъжността „Здравен медиатор“ община Сандански

Извлечение от Протокол № 2/22.02.2018 г. може да бъде изтеглен ТУК