Заповед за настъпване на пожароопасен сезон и предприемане на мерки за недопускане на пожари

Заповед № АПИОЧР – 123/ 29.05.2018 г. може да бъде изтеглена ТУК.