Фирма „Ес Ти Ес Медикал Груп“ АД търси да назначи работници за дейността Опаковчик и Шивач

Фирма „Ес Ти Ес Медикал Груп“ АД търси да назначи работници за дейността Опаковчик и Шивач.

Фирмата предлага:

 • Транспорт с лицензиран автобус;
 • Регламентирано работно време;
 • Чиста работна среда;
 • Сигурно и редовно заплащане.

Функции на заемащия позицията Опаковчик:

 • Извършва сгъване на марлени лапаратомични салфетки до определен размер съгласно техническа спецификация;
 • Отговаря за поставянето на съответния етикет, според вида на продукта, подреждането в кашона, качественото запечатване на същия;
 • Да спазва стриктно всички инструкции и правила по ОТ, ПО и начините на влизане и поведение в контролираното помещение.

Функции на заемащия позицията Шивач:

 • Да извършва ушиване на всички изделия, подлежащи на такава обработка;
 • Отговаря за проверката на външния вид на ушитите изделия и почистването им от конци и др. замърсявания;
 • Отговаря за почиване на машините и работното си място при приключване на работа;
 • Да спазва стриктно всички инструкции и правила по ОТ, ПО и начините на влизане и поведение в контролираното помещение.

 

Адрес за подаване на документи:

Индустриална зона „Соколовец“

или

Индустриална зона „Боруна“

Тел. за контакт:

0746/ 31554

0746/ 30115

0886 747429

 

The Bulgarian Manufacturing Hub

A company of STS Medical Group S.à r.l.-STS Medical Group AD – Industrial area Sokolovetz – 2800 Sandanski-Bulgaria

Tel: +359(0) 746 31555 – Fax: +359 (0)746 38798

www.sts-bmh.com – www.stsmedicalgroup.com – info@stsmedicalgroup.com

Registered Office: Sandanski – Company Register: Sandanski no. 101109943 – VAT ID N0: BG101109943