петък, 04.01.2019

– Техническа грешка в Решение № 13/31.01.2019 г. на Общински съвет – град Сандански

Техническа грешка към Протокол № 5 от 31.05.2019г.