понеделник, 09.04.2012

Р Е Ш Е Н И Е № 74

от 29 март 2012 г.

ОТНОСНО: Вх.№ 308/ 13.03.2012 г.- – предложение от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет -Сандански, относно приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет за периода м.юни 2011г.- м.февруари 2012г.

На основание : чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал.6 от ЗМСМА, Общинският съвет

Р Е Ш И

Приема отчета на Председателя на Общински съвет- Сандански за дейността на Общинския съвет за периода месец юни 2011 г.- месец февруари 2012 г.

 

Пълния списък решения на сесията изтеглете ТУК!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/АТ.СТОЯНОВ/