понеделник, 04.04.2016

Председател на Общински съвет гр. Сандански

Георги Георгиев

адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ 14
тел: 0746/89066
Email: obsavet_sandanski@abv.bg

Приемен ден: Понеделник от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Предварително записване на телефон: 0746/89068

 

Отчети на председателя на общински съвет