петък, 12.08.2016

Протест против т.3, ал.2 от чл.7; т.3 на чл.9 и т.3, ал.4 на чл. 10а от Наредба за реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане по реда на чл. 56 от ЗУТ на територията на Община Сандански , приета с Решение № 239 от 16.12.2010 г. на Общински съвет гр. Сандански.

Пълният документ може да изтеглите ТУК