сряда, 09.11.2016

Документите може да изстеглите от тук:
Мотиви за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услуги.

Проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услуги