петък, 13.04.2018

Предложение с вх. № 346/ 05.04.2018 г.  може да бъде свалено ТУК.

Предложение на осн. чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове  с вх. № 504/30.05.2018 г. може да бъде свалено ТУК.