четвъртък, 22.06.2017

Предложение с изх. № 08 00-265/22.06.2017 г. и проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг може да изтеглите ТУК