сряда, 01.06.2016

Временна комисия по изготвяне на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, внася проект на предложение за изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и мотиви към него.

Предложението може да изтеглите ТУК

Изменения и допълнения на Правилника