вторник, 11.10.2016

Предложението с вх. № 984/ 10.10.2016 г. от инж. Димитър Л. Димитров – общински съветник от РБ, член на комисията по образование, наука, култура и вероизповедание може да бъде изтеглено ТУК