петък, 09.09.2016

Предложението с вх. № 893/ 09.09.2016 г. е от Георги Илиев Синански – Председател на Общински съвет – Сандански.

Документа може да бъде изтеглен: ТУК