събота, 10.09.2016

Предложението с вх. № 916/ 10.09.2016 г. е от Кирил Андонов Котев – Кмет на община Сандански.

Предложението може да бъде изтеглено ТУК.
Синя зона