Правилник за организацията и дейността на Общински съвет

  Публикувано

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Общински съвет- Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ТУК