Брой 9 – МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Вестникът е в PDF формат и може да бъде изтеглен като кликнете – Бр. 9