вторник, 29.01.2013

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2013 год.

  

Справка за планирани приходи от наеми на щандове в сградата на ГУМ-ЧОС: Справка ГУМ

Справка за планираните приходи от наем на лекарски и стоматологични кабинети: Справка лекарски и стоматологични кабинети

Справка за планираните приходи от наем на помещения – общинска собственост през 2013 г. :Справка помещения ОС

Приложение № 2:Приложение № 2

Приложение № 5 Недвижими имоти, предвидени за продажба през 2013 г.: Приложение № 5 за имоти, предвидени за продажба през 2013 г.