сряда, 03.10.2012

с. Склаве, община Сандански
ул. „Първи май” 24

Село Склаве е разположено в полите на Пирин планина.Точни сведения за възникване на селището не са открити.Предполага се,че това е станало през ІІІ и ІV век преди новата ера с идването на римляните.По предание се говори,че още в римско време тук се е провеждал тридневен традиционен панаир,който се провежда и сега,но на който тогава са се продавали роби.По старо предание на същия панаир е продаден като роб и самият Спартак.
По данни от Държавен архив – Благоевград за първи път българско училище в с.Склаве е било открито около 1890 година в частна къща.Пръв учител е бил поп Атанас от с.Негован . След една година училището е било затворено,за да се отвори отново през 1895г. През Балканската война 1912г.то е било отново затворено. Отворено е през 1919-1920 учебна година.До тази година включително училището е било частно,т.е. за издръжката му и за заплати на учителите са се грижили самите селяни. От този момент до днес училището не е затваряно.В най-добрите си години сградата на училището е събирала до 500 ученика като просветен център в Склавски район с голям пансион и занимални.ОУ,”Братя Миладинови” – с.Склаве е било едно от големите средищни училища в община Сандански,което е събирало деца не само от с.Склаве,но и от с.Ласкарево,с.Ладарево,с.Любовка и Г.Сушица..
ОУ с.Склаве е първото основно училище в община Сандански, което въведе изучаването на информационни технологии още през учебната 2002/2003г./с правоспособен преподавател и компютърен кабинет/.То е и първото основно училище в общината, което регистрира училищно настоятелство.По този начин далновидно,с изпреварващи темпове ние реализирахме дейности,които са в основата на днешната политика в областта на образованието.

Директор: Мариана Йорданова
Тел: 0893562374
Email: ou_sklave@abv.bg