сряда, 03.10.2012

Читалище с. Калиманци, общ. Сандански, обл. Благоевград

Кратка историческа справка

През есента на 1950 г. се основава читалище от читалищния деятел Борис Божилков със 120 члена. Читалището се именува читалище “Яне Сандански”. По-късно през 1951 г. председател на читалището става Васил Ашминов. Читалището е започнало с 40-50 тома книги, които се намират в къщата на Милушеви с библиотекар Янко Янков от селото.

През 1952 година книгите се преместват в ново построеното читалище. От 1952 г. до 1956 година се развива богата художествена самодейност, като през зимните месеци се изнасят пиесите: Боряна, Чорапът се разплита, Цигани, На разсъмване, Хаджи Димитър и много други под ръководството на Иван Йотов – директор на училището в с.Калиманци. През тези години е изградена и певческа група, която се явява на фестивали в с.Катунци с участници Люба Германова, Мария Найденова, Лиляна Радина, Лаза Пъхлева и много други. Също така с тях участва и дядо Лазар Галегов. Група от три жени и Лазар Галегов са класирани и изпратени на Околийски преглед в гр.Сандански, където се представят и са наградени самостоятелно със златен медал и с по една книга.

От 1960 г. до 1962 г. се изнасят пиеси по много села и райони. Пресекнала песен, Пристанала, Цигани, Боряна и др. с участието на артистите: Христо Бишаров, Стойна Самарджиева, Никола Самарджиев, Васил Ашминов, Тодор Лиманов, Люба Самарджиева, Райна Ашминова, Атанас Мицев и мн.др.

От 1964 г. до 1966 г. библиотекар е Илия Артъков. В библиотеката се съхраняват 100 книги. От 1967 г. библиотеката поема Никола Самарджиев с председател Илия Артъков.

През 1972 г. м.март се открива половин щатна бройка библиотекар. Назначена е Дафина Славчева Артъкова от Калиманци за библиотекар. Библиотеката се намира в частна къща, където се работи при лоши условия. Започва се с нова инвентарна книга. Закупуват се по-често нови книги като се увеличава книжния фонд. Увеличава се броя на читателите и посетителите. В края на 1973 г. е построена нова читалищна сграда. През 1974 г. библиотеката се премества в нова сграда. Книгите се подреждат на стелажи с надписи по азбучен ред, расте броя на читателите и посетителите. Уреждат се кътове и витрини. Книжния фонд се увеличава и достига на 1965 тома. През същата година се изгражда нов управителен съвет от 5 члена с ПРУ председател Илия Артъков.

През 1974 година от половин щатна бройка библиотекар Дафина Артъкова преминава на цяла щатна бройка и става секретар-библиотекар на народно читалище “Яне Сандански”. Новата сграда и плочата на нашия незабравим “Г.Казепов бяха открити на голям митинг от др. Делин – заместник председател на ОКС.

Нашето читалище от тогава носи названието “Г.Казепов”.

През 1974 г. читалището развива голяма дейност. Провеждат се колективни четения и обсъждания на книги с ученици, вечер на народното творчество, вечер на детската приказка и много други мероприятия. Сформирана е певческа /вокална група/ и фолклорна група с която се представя на общински преглед в с.Катунци и е класирана на третия събор на народното творчество, който се провежда в местността “Предел” и се награждава със златен медал. Групата е наградена също със сребърен медал за обичая “Засявка” с извиквачки Мария Найденова и Спасийка Шунева. Всяка година под ръководството на др. Дафина Артъкова се организират: Фолклорни седянки Бабин ден, 8-ми март, Посрещане на пролетта. През 1978 година групата за автентичен фолклор се представя на общински преглед в с.Петрово, където е класирана за Благоевград на Петия Републикански фестивал.

През 1980 година групата за автентичен фолклор се представи на общински преглед в с.Катунци посветен на 4-я събор на народното творчество “Пирин пее 80”, след което се класира и се представи на Окръжния преглед на местността “Предел”. Групата е наградена със златен медал. Също е награден Иван Лиманов със сребърен медал за изпълнение на дудуче. , Димитър Галегов на гайда със сбронзов медал и баба Севда Мицева със сребърен медал. През 1981 г. се избира нов управителен съвет на читалището с председател Борис Бижев. Същата година се сформира женска певческа група постоянна, която изнася концерти във всички села в района на общината и в няколко извън общината и в част от забележителни годишнини в село с акордеонист Никола Терзиев. През 1981 г. нашата певческа група изнесе концерт и в с. Шишковци, Костендилски окръг.

През 1982 г. групата за автентичен фолклор се представя на общински преглед в с.Катунци, посветен на шестия републикански фестивал и е наградена с грамота от Общински съвет за Култура.

През 1986 г. женската фолклорна група се представи на Пети национален събор на народното творчество “Капривщица” 1986 и беше наградена със златен медал.

През 1995 г. за председател на читалището бе избран Борис Костадинов Самарджиев.

От 1995 до 1999 г. самодейния ни състав посещаваше почти всички села в района с концерти. Всяка година се провеждат все повече мероприятия.

От 2000 година насам няма постоянна група поради много причини. Провеждат се седянки, посрещане на пролетта с жените, 8-ми март, Новогодишни тържества с програма от деца, новогодишна томбола, Коледуване с деца правят се кукери. Събор посветен на илинденско-преображенско въстание всяка година, Събор за Гергьов ден – на новия параклис с курбан, който го посещава цялото село и от други села с оркестър и певица.

На 6 май 2007 г. за Гергьов ден група жени под ръководството на библиотекарката изготви програма за стари фолклорни песни и се представи пред населението и пред всички гости на събора.

Всяка година се провежда лазаруване с деца. Бабин ден с жените и бабите от селото – с много хумор и смях, игри и веселба.

За сега книжния фонд на библиотеката е 6241 тома книги, броя на читателите е 84 и раздадената литература 1126 тома книги.

За в бъдеще ще се опитаме ако може да сформираме постоянна фолклорна група с която да се представяме на общински прегледи както преди, което при нас е много трудно.