сряда, 03.10.2012

Читалище “Проф.д-р Асен Златаров” с. Хърсово, община Сандански

Сградата, където се намира читалището в с.Хърсово е застроена на парцел ІІ с площ 990 кв.м. в квартал 14, със застроена площ 477 кв. м.

Построена е 1967 г. Акт № 914 от 04.04.1968г.

Границите на имота са: улица, парцел І, ІV и VІ. Регистър Акт № 296.

Сградата има следните помещения: читалня-библиотека, две гримьорни, киносалон, кафе-сладкарница и помещение на Кметството.

Вписва се в регистър V на юридическите лица с нестопанска цел, том /стр.1/2 партида № 1 по партидата на читалище “Проф.д-р Асен Златаров” със седалище и адрес на управление с.Хърсово, община Сандански.

Читалищно настоятелство:

Председател Атанас Димитров Георгиев

1. Атанас Димитров Георгиев

2. Валентин Стилянов Караманчев

3. Мария Андреева Чешмеджиева

4. Елена Атанасова Велева

5. Борислав Димитров Янкулов

Нашето читалище разполага със значима материална база, създадена от ръцете и любовта на хората от с. Хърсово.

В селището ни това е не само най-голямата, но и най-красивата сграда. В нея се разгръща както читалищна, така и библиотечна дейност, т.е.е това е повече от ежедневната духовна култура на населението.

Библиотеката ни разполага с 6300 тома литература от всички отдели на знанието. Най-голям дял се пада на художествената литература. Разнообразието осигурява обслужването на различните възрастови групи читатели.

Напоследък голямо влияние оказва засилената миграция, поради липса на работа за младите и закриването на училищата по селата, а от там и намаляване на населението. Това води до влошаване и догонване плана от предходните години.

С много работа и усилия се стараем да запазим формите за работа с детските театрални групи.

Традиционни прояви в селото:

– 06.01. “Богоявление” – хвърляне кръста в езерото на училището.;

– 18.01. “Атанасов ден” – голям празник на селото – прави се курбан за здраве, цялото село се събира на площада, играят хора;

– 21.01. Ден на родилната помощ /Бабин ден/ – посещение при възрастна жена – събират се всички жени в селото, всяка носи баница или нещо благо;

– 01.02. Трифон Зарезан /Ден на лозаря/ – чества се от незапомнени времена в нашето село, което е едно от най-прочутите винарски села в нашия мелнишки район. Събира се цялото село, с музика се ходи на лозето и мъж, който се облича като дядо Трифон зарязва лозето. ;

– 01.03. Изложба на мартеници – вижда се коя баба е най-сръчна;

– 08.03. Международния ден на жената Осми март;

– 09.03. “Св.40 мъченици” – палене на огън за здраве и гонене на змии;

– 22.03. Посрещане на пролетта с погачи и баници на някоя поляна;

– 07-12.04. седмица на детската книга – изложба на най-хубава детска рисунка

“Лазаров ден – Цветница” – децата облечени в носии лазаруват – пеят песни и подаряват цветя на бабите;

“Великден” – прави се изложба на козунаци и писани яйца;

06.05. “Гергьовден” – традиционно кичене на домовете с орехово клонче и здравец;

21.05. Традиционният събор на селото по случай празника “Константин и Елена” – посещение на параклиса, борби и много хора се извиват до късно на площада;

01.06. Празника на детето

15.08. “Богородица” – в много семейства се прави курбан за здраве;

08.09. “Малка богородица” – селото посещава гръцкото село Ангистро /Сингельово/. Там нашите жени се изявяват с местен фолклор;

01.11. Ден на народните будители;

24.12. Бъдни вечер – правят се погачи с късмети;

25.12. Рождество Христово – Дядо Коледа раздава подаръци на децата;

26.12. Прави се изложба за най-хубава сурвачка;

30.12. Новогодишно тържество в читалището с посещение на кмета на общината;

31.12. Изпращане на старата и посрещане на Новата година с много музика и хора, придружени със заря.

Цялото това богатство пренесено от векове се е съхранило в нашето село. Всеки жител на с. Хърсово е присъствал на всички тези мероприятия.