сряда, 03.10.2012

ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА”

с. Пирин, община Сандански, област Благоевград

Читалището се управлява от Читалищно настоятелство:

1. Лазар Стаматов Янакиев

2. Димитър Николов Шаламандов

3. Ангел Атанасов Щурков

4. Рилка Стоянова Маламова

и се управлява от Председателя Рилка Стоянова Маламова.

Читалището в с. Пирин е образувано 1928 год. от свещеник Апостол Попстаматов и Божин Стоев Главчев.

Първият самодеен състав е формиран 1948 год. Още същата година групата взима участие в първия преглед на художествената самодейност в гр. Сандански. За няколко години дейността на състава замира. От 1957 год. групата се възстановява и съществува до днес. Групата взима участие във всички прегледи и фестивали провеждани в общината и извън нея и винаги са печелили награди.

В момента в читалището има женска певческа група за автентичен фолклор.

Традиционни прояви на групата.

1. Бабин ден – честване по традиция

2. Лазарица и Великден – празнуват се по традиция

3. Традиционния събор на селото “Свети Дух”