сряда, 03.10.2012

Читалище “Просвета” с.Дамяница, общ. Сандански

Читалищно настоятелство:

Председател: Атанас Александров Ангелов

И членове: 1.Светлина Стефанова Стоянова

2. Йорданка Стоянова Стоянова

3. Веска Иванова Стоянова

4. Цонка Петрова Василева

Народно читалище “Просвета” е основано на 24.05.1921 г. в духа на действащия по това време Закон за народните читалища с основна цел задоволяване културните потребности на населението. Всички жители на селото вземат участие в построяването на читалищната сграда, където в продължение на няколко десетилетия се е провеждала читалищната дейност, която се отличавала с богатство на формите и съдържанието. Но вследствие разрушителната сила на времето, необходимостта от много средства за поддръжка и липса на такива, доведоха до постепенното рушене на сградата и необходимостта от събарянето и.

В настоящия момент читалището се помещава в сградата на Кметството, където разполага с три стаи.

Ежегодно читалището отбелязва: Годишнината от обесването на Васил Левски, Освобождението на България от турско робство, Денят на Светите братя Кирил и Методий, Международния ден на детето, годишнината от героичната смърт на Христо Ботев, традиционния събор на селото 15 август, откриването на учебната година, Денят на народните будители, Коледа и Нова година.

В настоящия момент читалището извършва библиотечна дейност. Полагат се усилия за създаването на инструментална група от народни инструменти и детска певческа група.

22.01.2008 г. Председател:

с.Дамяница /Атанас Ангелов/